ΕΙΓΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τον προϋπολογισμό φορολογικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη»

Δείτε το αρχείο pdf