Εισηγητική έκθεση για τον απολογισμό εσόδων-εξόδων φορολογικού έτους 2019

Δείτε το αρχείο pdf