Απολογισμός-Ισολογισμος φορολογικού έτους 2020 και εισηγητικη εκθεση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020 pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 pdf

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 pdf