Ιστορικό Κληροδοτήματος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

            Το «Κληροδότηµα Εµµανουήλ Ι. Αλτιναλµάζη» συστάθηκε µε το π.δ. 43392/16-10-1991 (ΦΕΚ 915/8-11-1991, Τεύχος Β) με έδρα το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ στην Αλεξ/πολη (Λ.Δημοκρατίας 240, ΤΚ 68100, Αλεξ/πολη) και έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων, που κληροδότησε στο ίδρυμα ο Ιωάννης Αλτιναλµάζης και τη χορήγηση υποτροφιών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών για έκαστο ακαδημαϊκό έτος σε ένα νέο–α, εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογίαστη μνήμη του υιού του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ, που τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής- Γραφείο Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑνΜακ.-Θράκης, Κομοτηνή ή σε όποια αρμόδια υπηρεσία μετά την ψήφιση του νέου νόμου περί Καλλικράτη Ν.3842/2010.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

            Στη διοίκηση του Ιδρύματος, σύμφωνα µε τη βούληση του διαθέτη, που σήμερα αποτελεί άρθρου του οργανισμού του, συμμετέχουν ως πρόεδρος ο Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, ως ταμίας ο Υποδιευθυντής αυτού και ως γραμματέας ο αρχαιότερος λυκειάρχης, που υπηρετεί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Τα ανωτέρω πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκηση του Ιδρύματος λόγω της θέσης, που κατέχουν στην κύρια εργασία τους και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν, διορίζονται δηλαδή, ως µέλη του συλλογικού οργάνου (διοικητικό συμβούλιο του Κληροδοτήματος) ex officio και όχι κατόπιν εκλογής βάσει προσόντων.

Το παρόν ΔΣ του Κληροδοτήματος έχει ως εξής:

1) Κων/νος Στραβολέγκας του Δημητρίου διευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, ως Πρόεδρος ΔΣ

2) Γρηγοριάδης Κυριάκος του Δανιήλ υποδιευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης ως Ταμίας ΔΣ και

3) Λαμπρινη Καιταρτζή Δ/τρια 1ου Λυκείου Αλεξ/πολης, αρχαιότερη δ/τρια, κάτοικος Αλεξ/πολης ως Γραμματέας ΔΣ

Νομικός Σύμβουλος: Αλεπάκος Γ. Πέτρος - Ελ. Βενιζέλου 46 - 68100, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο: 2551027427

Γραμματειακή Υποστήριξη: Ζλατινούδη Μαρία - Ελ. Βενιζέλου 46 - 68100, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο: 2551023133

 

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  1. 1)Ένα γραφείο με εσωτερική αρίθμηση ΓΑΜΑ ΕΝΑ (Γ-1), του γ΄οροφού οικοδομής καθαρού εμβαδού 26,50 τ.μ., μικτού εμβαδού 36,73 τ.μ., όγκου 105,78 κ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 29 ο/οο εξ αδιαιρέτου, αποτελούμενο από ένα χώρο και wcκαι με ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 20μ2, ο οποίος νομιμοποιήθηκε δυνάμει του Ν. 3843/2010, όπως προκύπτει από την από 22-11-2010 αίτηση νομιμοποίησης προς το Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Αλεξ/πολης μετά της από 27-4-2011 σφραγίδας περαίωσης, αντικειμενικής αξίας 42.484,60 ευρώ
  2. 2)Ένα γραφείο με εσωτερική αρίθμηση ΓΑΜΑ ΔΥΟ (Γ-2), του γ΄ορόφου οικοδομής καθαρού εμβαδού 44,50 τ.μ., μικτού εμβαδού 61,64 τ.μ., όγκου 177,52 κ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 50 ο/οο εξ αδιαιρέτου αποτελούμενο από δύο χώρους και wc, αντικειμενικής αξίας 71.342,07 ευρώ
  3. 3)ένα γραφείο με εσωτερική αρίθμηση ΓΑΜΑ ΤΡΙΑ (Γ-3) του γ΄ορόφου οικοδομής καθαρού εμβαδού 24,00 τ.μ., μικτού εμβαδού 33,32 τ.μ., όγκου 95,96 κ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 27 ο/οο εξ αδιαιρέτου που αποτελείται από ενιαίο χώρο με W.C., αντικειμενικής αξίας 40.308,84 ευρώ,
  4. 4)ένα κατάστημα με εσωτερική αρίθμηση ΚΑΠΑ ΔΥΟ (Κ-2), του ισογείου ορόφου οικοδομής εμβαδού καθαρού 21,οομ2, μικτού εμβαδού 22,10μ2, όγκου 119,34μ3, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 54ο/οο εξ αδιαιρέτου που αποτελείται από ενιαίο χώρο με W.Cκαι με πατάρι εμβαδού 18,87μ2, που νομιμοποιήθηκε δυνάμει του Ν. 3843/2010, όπως προκύπτει από την από 8-9-2010 αίτηση νομιμοποίησης προς το Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Αλεξ/πολης μετά της από 19-1-2011 σφραγίδας περαίωσης, μετά αποθήκης του υπογείου εμβαδού 26,50μ2 αντικειμενικής αξίας 88.259,33 ευρώ,
  5. 5)ένα κατάστημα με εσωτερική αρίθμηση ΚΑΠΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Κ-4), του ισογείου ορόφου οικοδομής εμβαδού καθαρού 22,50μ2, μικτού εμβαδού 23,68μ2, όγκου 127,87μ3, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 57ο/οο εξ αδιαιρέτου που αποτελείται από ενιαίο χώρο με W.Cκαι με πατάρι εμβαδού 20,47μ2, ο οποίος νομιμοποιήθηκε δυνάμει του Ν. 3843/2010, όπως προκύπτει από την από 17-1-2011 αίτηση νομιμοποίησης προς το Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Αλεξ/πολης μετά της από 24-8-2011 σφραγίδας περαίωσης, μετά αποθήκης του υπογείου εμβαδού 14,οομ2 αντικειμενικής αξίας 94.563,56 ευρώ.-

Άπαντα τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται επί πολυωρόφου οικοδομής στο υπ αριθ.179 ΟΤ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου & Βενιζέλου με πρόσοψη επί της οδού 14ης Μαΐου, εκτάσεως 275,οομ2.-

Τα ως άνω ακίνητα περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Κληροδοτήματος από κληρονομιά εκ διαθήκης από τον αποβιώσαντα την 30-8-1974 Ιωάννη Αλτιναλμάζη δυνάμει της υπ΄αρ. 48204/93 πράξη αποδοχής κληρονομίας του τ. συμ/φου Αλεξ/πολης Χ.Καρυωτακη που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία του Υποθ/κειου Αλεξ/πολης στον τόμο 614 α/α 20, σε συνδυασμό με το υπ΄αρ. 13278/23-8-95 συμβολαίου συνένωσης ομόρων οικοπέδων της συμ/φου Αλεξ/πολης Α.Αστρίδου που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία του Υποθ/κειου Αλεξ/πολης στον τόμο 659 α/α 60, σε συνδυασμό με την υπ΄αρ. 13.279/23-8-1995 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της ιδίας ως άνω συμ/φου Αλεξ/πολης που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία του Υποθ/κειου Αλεξ/πολης στον τόμο 659 α/α 62, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ΄αρ. 13660/2-3-1996 τροποιητικής και συμπληρωματικής πράξης της ιδίας ως άνω ιδίας συμ/φου που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία του Υποθ/κειου Αλεξ/πολης στον τόμο 675 α/α 12 καθώς και σε συνδυασμό με την υπ΄αρ. 5244/95 απόφαση του Εφετείου Αθηνών

Τα ανωτέρω ακίνητα δηλώθηκαν νόμιμα στο Εθνικό Κτηματολόγιο Γραφείο Κτηματογράφησης Αλεξ/πολης σύμφωνα με τον Ν. 2308/1995 με ΚΑΕΚ οικοπέδου 110030724011 και ΚΑΕΚ ακινήτων 1) 110030724011/00/02 για το ως άνω Κ2, 2)110030724011/00/04 για το ως άνω Κ4, 3) 110030724011/00/13 για το Γ-1, 4) 110030724011/00/14 για το ως άνω Γ2 και 5) 110030724011/00/15 για το ως άνω Γ-3.-

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ