ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2022-2023

 

 

Αλεξ/πολη, 20-2-2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                           

Το Ίδρυμα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» όρισε σύμφωνα με τον νόμο την λήξη της προθεσμίας αποδοχής αιτήσεων για την εκλογή υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (α΄ετος σπουδών) έως τις 7 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 μμ και καλεί τους ενδιαφερομένους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να καταθέσουν ή να αποστείλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά στο Κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στην Αλεξ/πολη (Λ.Δημοκρατίας αριθ.240 ΤΚ 68132, Αλεξ/πολη).-

(Πληροφορίες Νομικός Σύμβουλος Πέτρος Αλεπάκος τηλ 2551-0-27427)

Για το ίδρυμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαραζιδης Δημήτριος

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ