Προκήρυξη υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Το Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα,
προκηρύττει ότι κατόπιν επιλογής:

Διαβάστε περισσότερα: Προκήρυξη υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ