ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                          

Το Ίδρυμα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» όρισε σύμφωνα με τον νόμο την λήξη της προθεσμίας αποδοχής αιτήσεων για την εκλογή υποτρόφου 2015-2016 έως τις 22 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 μμ και καλεί τους ενδιαφερομένους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να καταθέσουν ή να αποστείλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα σύμφωνα με την από 19-11-2015 προκήρυξη δικαιολογητικά στο Κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στην Αλεξ/πολη (Λ.Δημοκρατίας αριθ.240 ΤΚ 68100, Αλεξ/πολη).-

(Πληροφορίες Δ/ντης ΕΤΕ Στραβολέγκας Κων/νος τηλ 2551 0 53401 ή Νομικός Σύμβουλος Πέτρος Αλεπάκος τηλ 2551-0-27427)

Για το ίδρυμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΣΤΡΑΒΟΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ